Retraite voor rouw en trouw

Twee dagen lang bent u welkom om onder leiding van Leo Fijen stil te staan bij de rouw in uw leven. Dat zal de eerste dag centraal: wie mist u in het leven en hoe verweeft u dat in het dagelijks bestaan? Ieder brengt zijn of haar ervaringen binnen en luistert naar het verhaal van de ander.
Leo Fijen heeft veel boeken gepubliceerd over rouw en verdriet, begeleidt mensen geregeld aan het sterfbed en gaat vaak voor in uitvaarten. Hij zal ook over zijn eigen ervaringen praten. Op de eerste en op de tweede dag. Daar zal het veel meer gaan over de trouw in het leven: hoe kun je na het afscheid trouw zijn aan jezelf, aan de naaste en aan de stem van God. En hoe kun je in die trouw opnieuw betekenis geven aan het leven? Dat staat centraal op de tweede dag.
Met ruimte voor ieders ervaringen en met aandacht voor een nieuw perspectief in het bestaan. Tussen de gesprekken door is er de ontmoeting met de zusters van Denekamp die ook hun eigen verhaal over rouw en trouw vertellen en die de deelnemers meenemen naar de vaste momenten van stilte en meditatie. Zo kan deze tweedaagse met Leo Fijen en de zusters een nieuw begin zijn in een leven waarin je naaste altijd gemist wordt.