Inspiratie

Woorden, gedachten en teksten

voor bezinning en inspiratie

Jona: een profeet op zee

23-01-2021

Opnieuw gaat het over roeping, over de roeping van Jona dit keer. Het gaat niet om wie Jona was, ooit, maar wie hij nu is: over hoe wij profeten moeten zijn.

Lees meer
Jona: een profeet op zee

Jona: een profeet op zee

23-01-2021 Lees meer

Beste lezer,

21-01-2021

Lees meer
Beste lezer,

Beste lezer,

21-01-2021 Lees meer

Roeping: Kom en zie

16-01-2021

Wat is de roeping van ieder mens? Een mens wordt geroepen om mens te worden zoals Jezus Christus mens is geweest. Het is een heel intieme en persoonlijke roeping. voor alle mensen dezelfe, voor ieder mens anders.

Lees meer
Roeping: Kom en zie

Roeping: Kom en zie

16-01-2021 Lees meer

Een gedoopte zijn maakt verschil

10-01-2021

Gedoopt zijn, een gedoopte zijn: in de rij staan van al die mensen die verlangen Jezus na te volgen in diens geloof en langs diens levensweg en die ervoor kiezen om verschil te maken met het oog op Gods rijk.

Lees meer
Een gedoopte zijn maakt verschil

Een gedoopte zijn maakt verschil

10-01-2021 Lees meer

Driekoningen

02-01-2021

De drie koningen zagen een ster aan de hemel omdat er al een ster was opgegaan in hun hart. En ze gingen op tocht, uit hun eigen land en vertrouwd leven vandaan: een reis naar buiten en een reis naar binnen.

Lees meer
Driekoningen

Driekoningen

02-01-2021 Lees meer

Oud en nieuw, nieuw en oud

01-01-2021

Wanneer je in de spiegel naar je eigen gezicht kijkt zie je oud en nieuw, nieuw en oud. Laag over laag. Wanneer durft blijven kijken, kun je het horen, in je ziel: ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’

Lees meer
Oud en nieuw, nieuw en oud

Oud en nieuw, nieuw en oud

01-01-2021 Lees meer

Heilige Familie

27-12-2020

Wanneer je aan de keukentafel naar je familie kijkt gaat er niet noodzakelijk de kwalificatie ‘heilige familie’ door je heen. Eerder het tegendeel. En toch : als je blijft kijken zie je mensen, ouders en kinderen, die één voor één het geheim van God in zich omdragen.

Lees meer
Heilige Familie

Heilige Familie

27-12-2020 Lees meer

Kerstmis als beginsel

25-12-2020

Het Kerstverhaal volgens de evangelist Johannes: Jezus Christus is de schepper van een bewoonbare mensenwereld, voor alle mensen gelijkelijk. Maar voor deze Schepper was en is vaan geen plek in de mensenherberg.

Lees meer
Kerstmis als beginsel

Kerstmis als beginsel

25-12-2020 Lees meer

Kerstmis: en dan?

24-12-2020

Het feest van Kerstmis is geen doel op zich. Het is eigenlijk één grote vraag: ‘Wat nu, wat dan. Hoe worden wij, hoe word ik uit God geboren?’

Lees meer
Kerstmis: en dan?

Kerstmis: en dan?

24-12-2020 Lees meer

Wachten op God in ons leven

20-12-2020

‘Wachten is het enige dat we met zekerkheid kunnen’ zei een filosoof ooit, heel filosofisch. Maar hij had wel gelijk. Voor waar het op aankomt in ons leven kunnen we ons enkel open maken, we kunnen het nooit zelf maken.

Lees meer
Wachten op God in ons leven

Wachten op God in ons leven

20-12-2020 Lees meer

Voor God is een mens onschuldig

18-12-2020

Schuld en onschuld, goed en kwaad. Wij kunnen niet verder kijken dan het onderscheid tussen beide. God kijkt altijd verder. Hij ziet in elke mens zijn geliefd enigst kind.

Lees meer
Voor God is een mens onschuldig

Voor God is een mens onschuldig

18-12-2020 Lees meer

Kerk: ruimte gunnen, ruimte scheppen

13-12-2020

Johannes de Doper loopt vooruit op de komst van het goddelijke mensenkind. Hoe? Door niet om zichzelf bekommerd te zijn, maar enkel verwijzing te willen zijn naar hem.

Lees meer
Kerk: ruimte gunnen, ruimte scheppen

Kerk: ruimte gunnen, ruimte scheppen

13-12-2020 Lees meer

Durven verwachten en verlangen

05-12-2020

Wat verwacht je van je leven? Wanneer je jong bent, verwacht je er veel van. Als je ouder wordt, word je wel wijzer. Een proces van uitzuivering, tot het ene overblijft dat er werkelijk toe doet.

Lees meer
Durven verwachten en  verlangen

Durven verwachten en verlangen

05-12-2020 Lees meer

Weet wat jou is toevertrouwd

28-11-2020

De Adventstijd begint, de opmaat naar het feest van Kerstmis. De Advent is één grote vraag: wat verwacht je, wat verlang je, eigenlijk? Daar zit een andere vraag onder: weet je wel wat jou is toevertrouwd?

Lees meer
Weet wat jou is toevertrouwd

Weet wat jou is toevertrouwd

28-11-2020 Lees meer

Leven als een koninklijke mens

21-11-2020

Met het feest van Christus Koning vieren we de nederigheid van God, de nederigheid van Gods macht: die de van weerloze overmacht van echte liefde.

Lees meer
Leven als een koninklijke mens

Leven als een koninklijke mens

21-11-2020 Lees meer

Wat doe je met wat je gekregen hebt?

15-11-2020

Ons zijn de rijkdommen van God toevertrouwd, het Rijk van God. Er niets mee doen is alles verliezen wat je denkt te hebben.

Lees meer
Wat doe je met wat je gekregen hebt?

Wat doe je met wat je gekregen hebt?

15-11-2020 Lees meer

Je leven doet ertoe, onherroepelijk

08-11-2020

Ons leven doet ertoe, onherroepelijk. De vraag is dus: welke weg kies je? Kies je ervoor om enkel en alleen voor jezelf te leven? Of kies je de weg naar Gods Rijk: een leven van compassie?

Lees meer
Je leven doet ertoe, onherroepelijk

Je leven doet ertoe, onherroepelijk

08-11-2020 Lees meer

Allerzielen

02-11-2020

Met Allerzielen denken we aan onze doden, vriend én vijand. We denken ook aan onze eigen dood, ooit, dichtbij of verder weg. We denken aan het grote geheim dat God is.

Lees meer
Allerzielen

Allerzielen

02-11-2020 Lees meer

Heiligen zijn vrienden voor het leven

01-11-2020

Jezus noemt ons ‘zijn vrienden’. Wij zijn dus zijn zielsverwanten met wie hij alles wil delen wat hem het kostbaarst was. Het is een vriendschap die van mens tot mens wordt doorgegeven, altijd anders, altijd hetzelfde.

Lees meer
Heiligen zijn vrienden voor het leven

Heiligen zijn vrienden voor het leven

01-11-2020 Lees meer

God is liefde

25-10-2020

God beminnen en je naaste evenzeer: dat gaat altijd gelijk op. Wij mogen niet scheiden wat God zelf verbonden heeft.

Lees meer
God is liefde

God is liefde

25-10-2020 Lees meer

Verdriet vraagt om troost

18-10-2020

De corona-tijd is een tijd van verlies: verlies van zekerheid en veel vanzelfsprekendheden. Verlies betekent verdriet. En verdriet vraagt om troost.

Lees meer
Verdriet vraagt om troost

Verdriet vraagt om troost

18-10-2020 Lees meer

Gods leefgebied: een hemels gastmaal

10-10-2020

Gods rijk is Gods wil: dat alle mensen als broers en zussen zullen leven, en als gelijken met elkaar het leven zullen delen dat van Hem is. De Kerk is daar het teken van, een vooruitblik.

Lees meer
Gods leefgebied: een hemels gastmaal

Gods leefgebied: een hemels gastmaal

10-10-2020 Lees meer

De armoede van Sint Franciscus

04-10-2020

Eigenlijk had Sint Franciscus maar één zorg: ‘hoe arm moet ik wel niet zijn om helemaal open te gaan voor God, en om in elk mens, ja in ieder schepsel, God te kunnen zien?’

Lees meer
De armoede van Sint Franciscus

De armoede van Sint Franciscus

04-10-2020 Lees meer

Ja- of Neezeggers

27-09-2020

Geloven is: doen wat je gelooft. Geloofsoverdracht is niet het overdragen van allerlei wetenswaardigheden. Geloofsoverdracht is eerst en vooral: voor-doen wat je gelooft

Lees meer
Ja- of Neezeggers

Ja- of Neezeggers

27-09-2020 Lees meer

Goedheid gaat boven rechtvaardigheid

19-09-2020

God verrekent niets. Echte vrede is altijd gebaseerd op solidariteit en gunnende goedheid.

Lees meer
Goedheid gaat boven rechtvaardigheid

Goedheid gaat boven rechtvaardigheid

19-09-2020 Lees meer

Vergeven is gunnen

13-09-2020

Zonde en vergeving: eigenlijk is het heel eenvoudig. Vergeven is ieder zijn of haar eigen leven gunnen. Alles wat dat in de weg staat is zonde. Vergeven: we zijn er heel de dag mee bezig. Een zaak van leven en dood.

Lees meer
Vergeven is gunnen

Vergeven is gunnen

13-09-2020 Lees meer

Herinneringen

06-09-2020

Herinneringen: je bent er vol van. De toekomst is onbekend. Leven lijkt daarom op autorijden door niet vooruit maar in je achteruitkijkspiegels te kijken. Geloven is: je herinneringen ordenen, met het oog op de toekomst.

Lees meer
Herinneringen

Herinneringen

06-09-2020 Lees meer

Leven is: leren luisteren

30-08-2020

Luisteren is een groot en vaak zeldzaam goed, écht luisteren, welteverstaan. Je moet als het ware één groot oor voor worden om te kunnen horen wat mensen jou uiteindelijk te zeggen hebben.

Lees meer
Leven is: leren luisteren

Leven is: leren luisteren

30-08-2020 Lees meer

God heeft geduld met ons

20-07-2020

Fanatisme is een perfide vorm van ongeloof. Het is ongeduld, haast. God heeft geduld met ons. Wij, mensen, zijn tezamen en één voor één een belofte voor Hem, levenslang.Hier een korte omschrijving

Lees meer
God heeft geduld met ons

God heeft geduld met ons

20-07-2020 Lees meer