Adventsviering: samen op weg naar Kerstmis

In de Adventstijd bereiden we ons voor op Kerstmis, het geboortefeest van Jezus Christus. Wij doen dat lezend uit de Schrift, zingend, biddend. overwegend en ook met beeldmeditatie. Om in de adventssfeer te komen, zingen de Indonesische zusters bovendien aan het begin en einde van elke viering enkele adventsliederen. Iedereen die zo met ons mee wil vieren is van harte welkom.
De vieringen beginnen om 18.30 uur en wel op de drie zondagen van de Advent (3, 10,17 dec.), steeds in de kapel van de Zusters van Denekamp,
Gravenallee 30 7591 PE Denekamp.

Adventsviering: samen op weg naar Kerstmis