Broeder- en zusterschap

In zijn encycliek Fratelli Tutti schrijft paus Franciscus: “Niemand kan het leven in zijn eentje aan… We hebben nood aan een gemeenschap die ons ondersteunt en helpt, waarin we elkaar kunnen helpen om vooruit te blijven kijken”. Zijn we niet allemaal broeders en zusters als kinderen van dezelfde aarde die ons gemeenschappelijk huis is! 

In deze retraite zullen we onze weerbarstige dagelijkse werkelijkheid onder ogen zien, van vallen en opstaan, op de weg van onenigheid naar verzoening en vrede. Broederschap en zusterschap als gave en opgave in een verdeelde wereld.

We laten ons daarbij inspireren door Bijbelse fragmenten van broederschap en zusterschap zoals de broers Kain en Abel. De Heer vraagt: Kain, waar is je broer? Het prachtige verhaal van de twee broers Jacob en Esau. De zussen Maria en Martha. Wie van hen heeft het beste deel gekozen? In gesprek met Jezus komt de vraag: “wie is mijn moeder, wie zijn mijn broers, wie mijn zussen?”