Franciscusfeest 3 & 4 oktober

3 oktober ’s avonds om 18.30 uur gedenken wij zijn sterven, waaruit zo duidelijk bleek wat voor hem leven was. Een gedachtenisviering waarin wij luisteren naar zijn levensverhaal, erover mediteren, erover zingen en bidden.

4 oktober ’s ochtends om 9.30 uur vieren wij feestelijk Eucharistie en gedenken wij hem rond de ene tafel des Heren van alle tijden.

Franciscus is een heilige voor iedereen.
Graag nodigen wij u daarom uit
om samen met ons in onze kapel
het Franciscusfeest mee te vieren.


Franciscusfeest 3 & 4 oktober