Franciscusfeest 3 & 4 oktober

3 oktober  om 18.30 uur gedenken wij zijn sterven, waaruit zo duidelijk bleek wat voor hem leven was. Een gedachtenisviering waarin wij luisteren naar zijn levensverhaal, erover mediteren, erover zingen en bidden. En wij doen dat alles onder geleide van lichtbeelden.

4 oktober om 9.30 uur vieren wij feestelijk Eucharistie en gedenken wij hem rond de ene tafel des Heren van alle tijden.
4 oktober om 18.30 uur avondgebed met lichtbeelden.

Franciscus is een heilige voor iedereen.
Graag nodigen wij u daarom uit
om samen met ons in onze kapel
het Franciscusfeest mee te vieren.


Franciscusfeest 3 & 4 oktober