Gebedsvieringen in de 40-dagentijd

Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus. Zo bereiden we ons voor op het feest van Pasen en op wat Pasen voor ons kan betekenen. We maken daarbij gebruik van een beamer-presentatie. Omdat we deze diensten graag met u willen vieren, nodigen we ieder van harte uit hieraan deel te nemen.

Gebedsvieringen in de 40-dagentijd