Retraite: God ontmoeten

God ontmoeten: daar zal het in deze retraite om gaan. Waar moet je dan aan denken, hoe ziet God er uit en vooral: wat bedoel je ermee als je het over ‘God’ hebt?
We staan daarbij stil, nadenkelijk, biddend, mediterend, steeds met de Schrift in de hand. Want de Schrift is, van kaft tot kaft, één groot verhaal dat dáárover gaat: over God, als het laatste woord over alles en allen. Één groot verhaal dat door Jezus Christus wordt uitverteld.
We zullen op een wat nieuwe manier daarmee bezig zijn. Pastor André Zegveld zal de retraite openen en sluiten, er verder elke dag ’s ochtends een inleiding houden over Godsontmoetingen in de schrift: bijv. Emmaüsgangers, de vrouw aan de bron, Martha en Maria enz. In de middag zullen de Indonesische zusters daar op een creatieve manier verder op ingaan. Pastor Zegveld zal daarbij steeds aanwezig zijn voor mogelijk een individueel- en/of groepsgesprek.
Alles is gericht op een ontmoeting met God tijdens retraite en vooral in je leven van alledag.