Leven met God (2)

Leven met God: het klinkt heel vertrouwd en tegelijk onwerkelijk. Immers: ‘niemand heeft ooit God gezien.’ Tenzij natuurlijk Jezus Christus, een van ons. Maar hij is na een mensenleven van een en al liefde in God verdwenen. Leven met God is mens worden zoals hij mens is geweest. Een weg naar binnen, in jezelf, én naar buiten, naar anderen toe. Twee vragen zijn dan belangrijk, altijd en overal: ‘wie ben ik voor God’ en ‘wat voor mens wil ik zijn voor wie?’ Daarover zullen wij mediteren en bidden. We zullen stilstaan bij de 7 laatste woorden van Jezus aan het kruis, bij het Onze Vader, en bij de Eucharistie, die het symbool, ja de uiteindelijke samenvatting van ons leven met God is.