retraite 3 in 2022

Retraiteleider:  p. André Zegveld
Thema: Als je niet bidt, leef je in de mist
Kosten : € 390,-

Leven met God is leven in het spoor van Jezus Christus. Hij is in vlees en bloed de uitleg van het woord van God zoals dat in de Schrift geschreven staat. We moeten daarom met hem naar dat woord luisteren, om in onze ziel, ons binnenste binnenste, biddend het woord van God te horen.
Hoe doe je dat biddend luisteren met je ziel? Hoe word je daar gevoelig voor? Hoe herken je te midden van de vele stemmen die in jou aan de praat zijn de stem van God? Waar moet je dan op letten?
We zullen stilstaan bij wat de Evangelies ons vertellen over de ontmoeting van Jezus met mensen, zoals de vrouw aan de bron, Zacheus, Nicodemus en vele anderen.
We lezen over de ontmoetingen, we mediteren erover, we doen dat biddend om via die ontmoetingen ook zelf Jezus Christus te ontmoeten, en door en met hem het woord van God te horen dat ons leven doet.

retraite 3 in 2022