Tijd van leven

Helaas denken mensen steeds vaker dat ze weinig tijd hebben. Ze vergeten echter dat ze niet alleen tijd of juist een gebrek aan tijd hebben, maar ook tijd zijn. We leven kortom teveel naar de klok. Maar een mensenleven is geen optelsom van momenten. Het is meer dan de som der delen.’ (Simeon ten Holt, componist).

Tijdens deze driedaagse retraite zullen we, een beetje tegenstrijdig uitgedrukt, stilstaan bij de tijd. Want wat is dat eigenlijk, de tijd? “Zolang je me er niet naar vraagt, weet ik het,” zei Augustinus vele eeuwen geleden al, ‘maar zodra je me ernaar vraagt, weet ik het niet meer.’

Al kijkend, luisterend, pratend en verstillend zullen we proberen door te dringen in het mysterie van de tijd. We laten ons daarbij inspirerend door teksten uit de Bijbel, de filosofie en de literatuur, maar ook door beeldende kunst, muziek en film. Tegelijk verdiepen we ons hiermee in het geheim van ons eigen bestaan. Want hoe beleven wij zelf de tijd? En welke sporen laat ze na in ons leven?