Verlangen

Geloven in God is verlangen naar God, verlangen Hem te kennen en met Hem te leven. In God geloven is daarom uitzien naar een menselijker wereld, naar een beloofd land, naar Gods merkbaarheid in de wereld van alledag, Gods rijk. Het is verlangen om over te gaan van wat is naar wat (nog) niet is, naar het ware leven, naar Pasen: de overgang van dood naar leven.

We staan daar mediterend en biddend bij stil, bij de geschiedenis van Abraham en Mozes en door hen heen bij de geschiedenis van Adam, van ieder mens. Om het uiteindelijk levender wijs ook zelf met Jezus te kunnen zeggen: ‘Vurig heb ik ernaar verlangd om samen Pasen te vieren.’